KboEarth-logo640.jpg

ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2561 ภายใต้การดูแลขององค์กรโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา ประธานองค์กรคือ ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ปัจจุบันมีคณะผู้บริหารและทีมงานจิตอาสาซึ่งเป็นนักวิชาการในแขนงต่างๆ นำโดยเรือเอก พิทักษ์ ตีรณกุล รน. หัวหน้าทีมวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบไมโครเวฟมากว่า 30 ปี ดร.กนกรส ผลากรกุล นักวิทยาศาสตร์ระดับหัวกะทิของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านปิโตรเคมีของประเทศผู้ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมหลายสิบรางวัล


รวมถึงยังมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยเฉพาะด้านเข้าร่วมมากมาย อาทิ ผู้เชี่ยวชาญระบบดิจิทัลดาต้า ผู้เชี่ยวชาญระบบไมโครเวฟ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ นักวางระบบคอมพิวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญในระดับสากลด้าน AI ผู้เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีโปรแกรมเสมือนจริง ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และสมาชิกองค์กรกว่า 500 คน

ที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยหลายสำนักได้ข้อสรุปว่า ภาวะโลกร้อนมีสาเหตุสำคัญมาจากขยะพลาสติกและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อย่างไรก็ดี จากการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์รายงานการศึกษาทางวิชาการทั่วโลก เราพบว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้นเนื่องจากภาวะโลกร้อนกับการใช้ดิจิทัลดาต้ามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน KBO Earth จึงได้ตั้งสมมติฐานว่า นอกเหนือจากขยะพลาสติกและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว คลื่นความร้อนที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตที่มากเกินไป และการสะสมตัวของดิจิทัลดาต้าในอัตราแบบก้าวกระโดด เป็นปัจจัยเร่งสำคัญที่กระตุ้นให้ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงถึงขั้นวิกฤต ส่วนหนึ่งเพราะข้อมูลดิจิทัลที่มีมหาศาลเหล่านี้ แท้จริงคือคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งจัดเป็นพลังงานละเอียด โดยคลื่นนี้มีคุณสมบัติสามารถก่อให้บรรยากาศโดยรอบร้อนขึ้นได้ในขณะที่มีการรับ-ส่งสัญญาณ เนื่องจากโมเลกุลของมันจะ เสียดสีกับโมเลกุลน้ำในอากาศ ไม่ต่างกับหลักการทำงานของเตาไมโครเวฟ

It's happening now!

"ประมาณการว่าถ้าเอาข้อมูลทั้งหมดที่ไหลเวียนผ่าน

โลกอินเทอร์เน็ต ในปี ค.ศ. 2019 มาใส่ในแผ่นภาพยนตร์

ความละเอียดขนาด HD จะเทียบได้กับปริมาณข้อมูลที่

ใช้เวลาประมาณ 72,000 ปีในการดู หรือเทียบเท่ากับการดูหนัง

ใน Netflix ทุกเรื่องประมาณ 6,300 รอบ"

คลื่นความร้อนที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตที่มากเกินไป
และการสะสมตัวของดิจิทัลดาต้าในอัตราแบบก้าวกระโดด
เป็นปัจจัยเร่งที่กระตุ้นให้ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงถึงขั้นวิกฤติ

อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

ประธานผู้ก่อตั้ง เคบีโอ เอิร์ธ

ติดต่อเรา

ข้อความถึงเรา

Thanks for submitting!

contact@kbo-earth.org / โทรศัพท์ : +66 21174063-4

462/12  ซอยอ่อนนุช 8 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงอ่อนนุช

เขตสวนหลวง กทม. 10250

  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle