OUR ActiviTies

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาความรู้เชิงลึก ‘อินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ได้อย่างไร?’

KBO-Earth ทำกิจกรรมแจกโบรชัวร์และสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่อง “ภัยเงียบจากการใช้นวัตกรรมดิจิทัลดาต้า”

งานเปิดตัวหนังสือ “มหันตภัยโลกร้อนกับความจริงที่ไม่มีใครพูดถึง

70122809_501166197327463_146784558783450

ภาพกิจกรรมการปลูกป่า 40 ไร่ โดยเคบีโอเอิร์ธ ร่วมกับกรมป่าไม้

OUR WORK

ร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการภาครัฐและเอกชน

เพื่อทำการวิจัยและทดลองสนับสนุนการรณรงค์

เราต้องยอมรับว่าการทำวิจัยที่ทำโดยไม่ปรึกษาหรือหาข้อมูลจากผู้ที่รู้แบบเดียวกัน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น จะทำให้งานวิจัยขาดมิติและความหลากหลาย สิ่งที่ KBO Earth ยังต้องการอีกด้วยคือ แนวร่วมที่จะช่วยผลักดันให้สำเร็จตามเป้าหมาย เพราะปลายทางของทุกฝ่ายนั้น คือทำให้สภาวะสิ่งแวดล้อมและระบบโลกนี้กลับสู่ภาวะสมดุล เป็นปกติ

สร้างความตื่นตัวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สร้างความตื่นตัวและความตระหนักให้กับภาครัฐ เช่น หน่วยราชการต่างๆ ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลดาต้า เช่น Facebook Google WhatsApp WeChat องค์กรขนาดใหญ่ในระดับชาติและนานาชาติ เช่น องค์การสหประชาชาติ

ส่งจดหมายไปยังผู้ให้บริการ

เพื่อเชิญชวนผู้ให้บริการด้านดิจิทัลดาต้า เช่น Facebook Google WhatsApp WeChat ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ รวมถึงสถานทูตต่างๆ เช่น สถานทูตจีน สหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างแคมเปญการรณรงค์ในการใช้ดิจิทัลดาต้าเท่าที่จำเป็น อาจจะฟังดูเหมือนเป็นการเสียผลประโยชน์ แต่แท้จริงแล้ว การลดปริมาณข้อมูลดิจิทัลจะช่วยลดต้นทุนในระยะยาว เพราะตัดความจำเป็นในการสร้างศูนย์ข้อมูลเพิ่ม และลดความต้องการการใช้ไฟฟ้าได้มหาศาล

shutterstock_128977517.jpg

การให้ความรู้กับภาครัฐและเอกชน

ปัจจุบันนี้ ทีมงาน KBO Earth ได้ออกเดินทางเผยแพร่ความรู้เรื่องวิกฤตโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหันตภัยที่มาจากการใช้นวัตกรรมดิจิทัลดาต้ามากมายเกินความจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาและหน่วยงานสำคัญ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นต้น

การรณรงค์แจกแผ่นพับและให้ความรู้

KBO Earth ได้มีกิจกรรมแจกแผ่นพับเพื่อกระตุ้นเตือนและรณรงค์ให้เห็นภัยเงียบของการใช้ “นวัตกรรมดิจิทัลดาต้า” ที่เกินพอดีไม่ว่าจะในหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดย KBO Earth ได้ระดมกำลังสมอง ระดมกำลังคน รวมถึงกำลังเงิน ทุ่มเทไปสู่เป้าหมายอย่างจริงจัง แผ่นพับคือการประชาสัมพันธ์ที่จับต้องได้ และสามารถเข้าถึงประชาชนอย่างเป็นทางการ เป็นสัญลักษณ์ของความจริงจังและตั้งใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทางออกที่ดีที่สุด ข้อมูลที่ถ่ายทอดผ่านกระดาษปราศจากอินเทอร์เน็ตและไฟฟ้า แผ่นพับนี้คือการแสดงออกของความจริงใจ ตั้งใจของ KBO Earth ว่าเรา “เอาจริง”