การรณรงค์ปลูกป่ากับ เคบีโอเอร์ธ

planttrees2.jpg

KBO Earth มีความยินดีขอเชิญชวนท่านผู้รักษ์โลกมาร่วมทำบุญปลูกป่า เพื่อเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและสรรพชีวิต ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ในการเป็นส่วนหนึ่งของการลดภาวะโลกร้อน ที่สร้างความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา KBO Earth ได้ทำการจองพื้นที่ปลูกป่ากับกรมป่าไม้ และได้รับการจัดสรรพื้นที่ให้ทั้งหมด 40 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ณ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี อ. บ้านคา จ. ราชบุรี

การจองปลูกป่าในพื้นที่ของกรมป่าไม้ จะมีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในพื้นที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำแปลงคอยดำเนินการตั้งแต่การสำรวจ การไถ การขุดหลุมหาพันธ์ไม้ ทุกอย่างต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้โดยตรง ซึ่งผู้บริจาคปลูกป่าสามารถมาร่วมจัดงานและร่วมปลูกป่าได้ในวันที่ 7 กันยายน 2562

พิกัด GPS https://goo.gl/maps/sdhBX9iAvsFE3WVx9

สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการปลูกป่า มีข้อกำหนดของกรมป่าไม้คือ หน่วยงานผู้ประสงค์ร่วมปลูกป่าสามารถบริจาคเงินร่วมปลูกป่าได้โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

  1. ปลูกป่าปีแรก (3,900 บาท x 40 ไร่) เป็นเงิน 156,000 บาท

  2. บำรุงรักษาป่าปีที่ 2- 6 (1,020 บาท x 40 ไร่ x 5 ปี) เป็นเงิน 204,000 บาท

  3. บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 (490 บาท x 40 ไร่ x 4 ปี) รวมเป็น 78,400 บาท

ซึ่งการบริจาคเงินต้องบริจาคทั้งปลูกและบำรุงจนครบ 10 ปี

บริจาคเงินปลูกป่า 40 ไร่ รวมเป็นเงิน 438,400 บาท

เนื่องจากภาวะภัยแล้งหนักต่อเนื่อง ทำให้ต้นไม้ที่ปลูก โดยองค์กร หน่วยงาน หรือประชาชนที่ผ่านมา เสียหายล้มตายเป็นจำนวนมากและทำให้เสียงบประมาณไปไม่น้อย ซึ่งทาง KBO Earth ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะต้องปลูกให้รอด 100% และการที่ต้นไม้จะรอด 100% ได้ วิธีการก็คือ หลังจากปลูกต้นไม้แล้ว จะต้องคอยรดน้ำทุกวันเช้าเย็น จนกว่าจะพ้นหน้าแล้งในปีหน้า หมายถึงจะต้องรดน้ำทุกวันจนครบ 1 ปี ต้นไม้ถึงจะรอด 100%
การรดน้ำต้นไม้ 40 ไร่ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ แต่มีวิธีที่ไม่ยาก แต่มีค่าใช้จ่ายพอสมควรคือ ต้องขุดเจาะน้ำบาดาลทำแทงก์น้ำ แล้วสูบน้ำขึ้นไปบนแทงก์ แล้วปล่อยน้ำลงมาตามท่อ PE ในระบบน้ำหยด โดยใช้โซล่าเซลล์ ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งระบบได้ลองประเมินคร่าว ๆ น่าจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ + – 300,000 บาท

ท่านสามารถบริจาคปลูกป่าได้ไร่ละ 19,000 บาท

ส่วนที่เหลือจากการบริจาคให้กรมป่าไม้ตามรายการที่แจ้งข้างต้น ทาง KBO Earth จะนำมาทำระบบน้ำในการปลูกป่าในครั้งนี้ และงานต่าง ๆ เพื่อการรณรงค์ลดโลกร้อนในลำดับต่อไป

ผู้มีจิตศรัทธา ท่านใดสะดวกบริจาคเป็นไร่ก็จะรู้สึกว่าเราได้ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าได้เป็นไร่ บางท่านคนเดียวไม่สะดวกก็สามารถบริจาคเป็นครอบครัว หรือกลุ่มกัลยาณมิตรย่อย ๆ ช่วยกันให้ครบไร่ หรือบางท่านมีทรัพย์มากสามารถบริจาคได้หลายไร่ก็แสดงความจำนงได้ บางท่านไม่มีครอบครัว ไม่มีกลุ่มกัลยาณมิตร และไม่สะดวกเรื่องทรัพย์ก็สามารถร่วมบริจาคได้ตามกำลังโดยไม่เบียดเบียนตนเอง

ท่านสามารถโอนเงินทำบุญปลูกป่ากับ KBO Earth ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 สิงหาคม 2562
ชื่อบัญชี : มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต เพื่อโนอิ้ง บุดด้า
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 33
เลขที่บัญชี : 003-2-59942-9
ส่งสลิปการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล ได้ที่..inbox เพจ KBOEarth

KBO Earth ขอน้อมอนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบริจาคทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้ผืนป่าไทย อันเป็นแหล่งที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของสรรพสัตว์น้อยใหญ่ ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หนึ่งในสาเหตุของภาวะโลกร้อน และช่วยผลิตออกซิเจนหล่อเลี้ยงลมหายใจของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล…ขอน้อมอนุโมทนา