หนังสือ

book-cover-737x1024-e1570678394690.jpg

มหันตภัยโลกร้อนกับความจริงที่ไม่มีใครพูดถึง

โดยอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล และ KBO EARTH

Price $7.02

Synopsis

หนังสือเล่มนี้อาจถือเป็นเล่มแรกของโลก ที่เปิดเผยตัวเร่งของการเกิดภาวะโลกร้อน นอกเหนือจากปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ที่เรา ๆ ท่าน ๆ ได้ทราบกันไปแล้ว โดยได้หยิบยกงานวิจัยและหลักฐานสำคัญทางวิทยาศาสตร์มากมายมาสนับสนุนอย่างเป็นเหตุเป็นผล และนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ซึ่งไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็สามารถอ่านได้ โดยความจริงนี้จะทำให้คนบนโลกได้รับทราบ ได้รู้วิธีช่วยกันป้องกันแก้ไข และได้รอดพ้นจากภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้นในทุก ๆ วัน อันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนในที่สุด โปรดอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยใจที่เปิดกว้าง พิจารณาด้วยเหตุและผลด้วยใจที่เป็นกลาง และพินิจพิเคราะห์ในคำอธิบายที่เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยใจที่เป็้นธรรม เพราะไม่เป็นเรื่องเสียหายแต่ประการใด ที่ท่านในฐานะที่เกิดและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ จะได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน และจะได้ช่วยยับยั้งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นต่อโลกด้วยวิธีการแก้ไขที่ถูกต้อง ซึ่งสุดแล้วแต่ท่านจะพิจารณาตามเหตุผลและผลที่ยกมา

สั่งซื้อได้ที่  ร้านนายอินทร์  , ร้านซีเอ็ด